გუნდი

ნინო კალანდაძე
დირექტორი
kalandadzenino@gmail.com


ზაზა ბიბილაშვილი
დამფუძნებელთა საბჭოს თავმჯდომარე
zaza.bibilashvili@bgi.ge


გია ჯაფარიძე

უფროსი მკვლევარი
gia.japar@gmail.com


ლაშა გაბელია
სოციალური ქსელების მენეჯერი
lgabelia@yahoo.com


ლამარა
ქვარიანი
ბუღალტერი
lamara.kvariani@bgi.ge


ვაჟა შუბითიძე

ოფისმენეჯერი