10 ფილმი მართლმსაჯულებაზე, რომელიც ყველა ახალგაზრდამ უნდა ნახოს.

10 ფილმი მართლმსაჯულებაზე, რომელიც ყველა ახალგაზრდამ უნდა ნახოს. ეს იქნება წიგნი, რომელიც გამოიცემა 2021 წლის დეკემბერი და რომელიც შეიცავს 10 ცნობილი ავტორის 10 მხატვრულ წერილს შესაბამის ფილმებზე. წიგნი გამოიცემა ზაზა ბიბილაშვილის წინასიტყვაობით. პროექტი ხორციელდება ჰოლანდიური D66-ის და IDI-ს მხარდაჭერით.