ონლაინ ლექცია და სემინარი ფრანკლინის კლუბის კურსდამთავრებულთათვის

31 მაისს გია ჯაფარიძემ და ზაზა ბიბილაშვილმა ჩაატარეს ონლაინ ლექცია და სემინარი ფრანკლინის კლუბის კურსდამთავრებულებთან პოლიტიკური პარტიებისა და შიდაპარტიული დემოკრატიის თემაზე. სემინარში მონაწილეობდა 30 სტუდენტი.