ქრისტინე იზორია ჭავჭავაძის ცენტრის პროექტებზე

 

ჭავჭავაᲫის ცენტრის პროექტი Ძალიან დიდ როლს ასრულებს და Შეასრულებს ახალი თაობის ცნობიერების ამაღლებაში 90-იან წლებზე. ნაᲩვენები და მოᲫიებული ინფორმაცია Ძალიან ფასეულია. ბატონ რამინის დᲦიურის Ჩანაწერები ცოცხალი მაგალითია ამისა. იმედი მაქვს, რომ ამ დოკუმენტური ფილმების ნახვის Შემდეგ მაყურებელს სურვილი ექნება თვითონ გამოკითხონ მათ ირგვლივ მყოფი 90-იანებს გამოვლილი ხალხი და Შეაგროვონ ინფორმაცია. არ დავივიწყოთ წარსული, ვიცხოვროთ წარსულის Შეცდომებზე ნასწავლი მომავლით! სასკოლო აქტივობებშიც არის დღიურების წერა, მათ შორის, ვიდეოდღიურების შექმნაც, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, თუ ამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო. სამყარო სწრაფად იცვლება და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ისტორია დავწეროთ და ამის გასააზრებლად ეს მნიშვნელოვანი დღე იყო.