ლექცია და ტრენინგი თემაზე „დებატების ხელოვნება“

29 ივლისს, ქობულეთში, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელმა, ზაზა ბიბილაშვილმა, ინდივიდუალური თავისუფლების ინსტიტუტის Institute For Individual Liberty ქობულეთის ბანაკის მონაწილეთათვის ჩაატარა ლექცია და ტრენინგი თემაზე „დებატების ხელოვნება“.