პარტნიორები

პარტნიორები

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში
კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო
D66 International / IDI
მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი (EECMD)
ახალი ეკონომიკური სკოლა
საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი (GSAC)
კრიტიკული აზროვნების სკოლა
გამომცემლობა “არტანუჯი”
მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრი
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)
კავკასიის უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს უნივერსიტეტი