რეგიონული მედია ჭავჭავაძის ცენტრის და ქუთაისში გამართული ტრენინგების შესახებ

რეგიონული მედია ჭავჭავაძის ცენტრის და ქუთაისში გამართული ტრენინგების შესახებ, ტელეკომპანია "რიონი"

http://rionitv.com/index.php?newsid=8962&fbclid=IwAR0klGAridXvcdipQkxCcH4rfYXNljgluT1xcKIW8QgZ2E0sCEm-LwOGl6E