შიდაპარტიული დემოკრატია საქართველოში

შიდაპარტიული დემოკრატია საქართველოში. საწყის ეტაპზე, ჩატარდა სამი კვლევა შიდაპარტიული დემოკრატიის თემაზე: (ა) შიდაპარტიული დემოკრატიის ხარისხის გაზომვა ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში; (ბ) შიდაპარტიული დემოკრატიის დაბალი ხარისხის გამომწვევი მიზეზები; და (გ) შიდაპარტიული დემოკრატიის დაბალი ხარისხის შედეგები ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში. ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით.