ქვიზი: რამდენად კარგად იცნობ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას?